Header image  
Nakşibendi tarikatı,Üveysi Kolu Mürşidi  
line decor
   Padişah-ı alem olmak, bir kuru kavga imiş, Bir Veliye bende olmak cümleden ala imiş... (Yavuz Sultan Selim)
line decor
 
 
 
 


 

Günlük zikir ve rabıta için;

 *Yatsı namazından sonra 4 rekat temcid namazı kılınır. (Her iki rekatta selam verilir),
Namazdan sonra :

Ders çekmeye ve rabıta yapmaya niyet edilir.

33 Estağfurullah
3 İhlas Suresi
1 Felak Suresi
1 Nas Suresi
1 Fatiha Suresi
1 Elif-Lam-Mim (Bakara Suresinin İlk 5 Ayeti) :

." Elif lam mim. Zalikel kitabü laraybe fih hüden lil müttekin. Ellezine yu'minune
bil ğaybi ve yukimunessalate ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine
yu'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.
Ülaike ala hüden min Rabbihim ve ülaike hümül müflihun."

Tesbihat

100 defa Estağrurullah ve Etübü İleyh
100 defa Bismillahirrahmanirrahim
500 defa Allah (c.c)
100 defa Allahümme Salli Ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed

*Okuduklarımın ve çekdiğim tesbihatın sevabını Peygamberimizin ruhuna , Mürşidimin ruhaniyetine, Mürşidim
kimlere hediye ettiyse onlara hediye eyledim.


***BOŞ ZANAMLARDA : "Lailahe illa ente subhaneke innni küntü minezzalimin" çekiniz.

***NOT: Rabıta yaparken ve ders çekerken kıbleye karşı oturulur, gözler kapalı olarak Mürşid
hayal edilir ve ders çekilir.


***Zikir ile ilgili ayetler:
-Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı
hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah,
yaptıklarınızı biliyor.(Ankebut ,45) ;

-Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.
(Müzzemmil,8) ;

-Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. Güvene
kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz
kılınmıştır.(Nisa,103)